رئوس برنامه ها و فعالیتهای واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

Ø برنامه مدارس مروج سلامت: تا کنون 50 مدرسه در لیست مدارس مروج سلامت قرار گرفته اند. بررسی این مدارس طبق شاخص اندازه گیری شده و در نهایت مجموع نمرات حداکثر 100 امتیاز خواهد بود. مدارسی که 95 امتیاز کسب کنند شرایط دریافت 5 ستاره را کسب خواهند کرد.

Ø برنامه خودمراقبتی بلوغ: این برنامه در گروه سنی دختران نوجوان اجرا می گردد. آموزش دوران بلوغ 100 درصد دانش آموزان دختر تمام مدارس شهری و روستایی تحت پوشش شهرستان

Ø برنامه معاینات دوره ای دانش آموزان گروه های سنی 6و9و12و15: جهت ثبت نام دانش آموزان گروه های سنی 6و9و12و15 تمام دانش آموزان ثبت نام شده باید با فرم خلاصه پرونده که توسط پزشک مرکز خدمات جامع سلامت تکمیل شده جهت ثبت نام به مدارس مراجعه کنند.

Ø برنامه معاینات تنبلی چشم کودکان پیش دبستانی: 100 در صد کودکان پیش دبستانی از نظر تشخیص تنبلی چشم، توسط مرکز بینایی سنجی مورد معاینه قرار می گیرند.

Ø برنامه وارنیش فلوراید تراپی دانش آموزان: این برنامه نیز برای کودکان پایه اول تا پایه هفتم انجام می گردد.

Ø برنامه اجرای تمرینات کششی دانش آموزان ابتدایی پایه های چهارم و پنجم و ششم: دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم و ششم بین زنگ های تفریح از یکسری تمرینات کششی برنامه ریزی شده بر اساس پوستر وزارتخانه ای انجام می شود.

Ø برنامه مکمل یاری در مدارس: 100 در صد دختران دوره متوسطه اول و دوم تحت مکمل یاری قرص آهن قرار می گیرند و 100 در صد دانش آموزان دختر و پسر نیز تحت مکمل یاری ویتامین دی قرار می گیرند.

Ø برنامه پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان: این برنامه ی آموزشی برای دانشجویان و جوانان 18 تا 29 سال

Ø برنامه ترویج ازدواج شاد و پایدار در جوانان: افزایش سالانه ی 30 درصدی جوانان تحت پوشش برای آموزش ازدواج

Ø برنامه آموزش پیشگیری از حوادث حمل و نقل جاده ای در جوانان: افزایش 30 درصد افزایش سالانه آموزش پیشگیری از حوادث ترافیکی در جوانان

Ø برنامه آموزش مهارت های ارتباطی در جوانان: آموزش جوانان در دانشگاه ها و جوانان تحت پوشش خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت

تعداد کل دانش آموزان شهرستان: 18459 نفر

تعداد مدارس شهری: 68

تعداد مدارس روستایی:138

تعداد دانش آموزان در مدارس شهری:11232

تعداد دانش آموزان در مدارس روستایی:7227

       
آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400