معرفی 

---

 

  شرح وظایف 

 

1. انعکاس اخبار و رویدادهای مهم حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه به منظور انعکاس در پایگاه خبری دانشگاه، رسانه های جمعی
2. انجام تمهیدات لازم جهت مصاحبه مسوولان حوزه فعالیت با رسانه های جمعی از طریق روابط عمومی دانشگاه
3. تهیه عکس و فیلم از فعالیتهای حوزه مربوطه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری
4. مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات سمینارها ،کنفرانسها و نمایشگاهها در حوزه فعالیت
5. همکاری و نظارت بر فضای سازی تبلیغاتی در حوزه فعالیت
6. فراهم کردن امکانات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و نظارت بر واحدهای راهنمای مراجعان
7. شرکت در جلسات نشست ها و شوراهای درون سازمانی جهت اطلاع رسانی (متناسب با حوزه)
8. تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه فعالیت به صورت دوره ای و ارسال به روابط عمومی دانشگاه
9. جمع آوری تهیه و ارسال کلیه اطلاعات حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه جهت اطلاع رسانی به هنگام
10. ارتباط مستمر و شرکت فعال در جلسات و دوره های آموزشی روابط عمومی دانشگاه
11. انجام و پیگیری سایر امور محوله از سوی مدیریت واحد
12. استقرار روابط عمومی الکترونیک در واحد
13. پیگیری امور مربوط به پاسخگویی به شکوائیه های مردمی
14. انجام نظرسنجی ازمخاطبین واحدمربوطه وانعکاس نتایج به مدیرواحد وروابط عمومی دانشگاه
15. بزرگداشت مناسبتهای ملی مذهبی و سازمانی
16. خلاقیت و نوآوری فعالیت ها مبتنی بر شواهد
17. انعکاس نظرات مدیر ارشد واحد در خصوص عملکرد روابط عمومی و بالعکس
18. تدوین برنامه عملیاتی روابط عمومی واحد متناسب با برنامه عملیاتی روابط عمومی دانشگاه
19. شرکت در دوره های آموزشی روابط عمومی

آخرین بروز رسانی : 12 مهر 1400