معرفی:
دکتر  زهرا صمدی       مسئول دارویی

     لیلا خوشبین               تکنسین دارویی  
 
 مژگان خسروی      تکنسین دارویی    
 
  • برآورد نیاز دارو و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان و درخواست بموقع ازشرکتهای دارویی
  • تامین داروهای پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه  در مراکز بهداشتی و درمانی
  • درخواست و دریافت و توزیع داروهای بهداشتی ، اقلام پیشگیری  ، مکملهای کودکان و مادران از استان
  • مدیریت تنظیم قرارداد واگذاری داروخانه های مراکز به بخش خصوصی
  • تنظیم اسناد بیمه روستایی داروخانه های طرف قرارداد و تلاش در جهت پرداخت بموقع
  • دریافت حواله درخواست دارو و آماده نموده نمودن داروهای خواسته شده به مراکز و خانه های بهداشت تابعه
  • درخواست دارو از شرکت های پخش دارو و کالا پزشکی
  • کنترل تاریخ مصرف دارو های موجود در انبار
  • تنظیم گزارش موجودی ، مصرفی و وارده داروهای بهداشتی و مکمل های بارداری
  • چک کردن طبق لیست درخواست دارو سپس تحویل از شرکت های پخش دارو

 

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400