معرفی

 

علی نویدی             کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای

فرخ عسگری            مربی بهورزی -بازرس بهداشت محیط

معصومه احتیاط کار      کارشناس بهداشت محیط

عزت اله کریمی        کارشناس بهداشت محیط
                                                           
شرح وظایف
 
آنچه مهندس بهداشت محیط در مرکز بهداشت انجام می دهد:

 1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛

 2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه؛

3. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه
بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛

4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛

5. اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها؛

6. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛

7. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛

8. بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا؛

9. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛

10. بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛

11. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

12. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛

13. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب؛

14. شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه؛

15. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

16. بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛

17.کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛

18. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛

19. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی؛

20. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛

21. تاسیس شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشتی؛

22. بهسازی محیط روستا؛

23. نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط؛

24. راهنمای و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛

25. اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت؛

26. اجرای طرح بیسج سلامت نوروزی؛

27. بازدید و نظارت از استخرهای شنا؛

28. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی،آب آشامیدنی وتأسیسات آب و فاضلاب و ... و تکمیل فرمهای مربوطه؛

29. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط.

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400