معرفی
نعیمه کاظمی  کارشناس نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شهرستان صومعه سرا با هدف نظارت مستمر بر تولید صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان مشغول انجام فعالیت می باشد، تلاش این واحد بر آن می باشد تا با برخورد علمی و قانونی با کارخانجات و شرکت های تولید کننده فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و عرضه کنندگان این محصولات، عاملی جهت ارتقاء سلامت افراد جامعه باشد، این واحد از طریق کنترل و نظارت بر تولید مواد غذایی و بهداشتی در سطح کارخانجات و شرکت ها، از عرضه محصولاتی که فاقد ویژگی های بهداشتی مدّ نظر می باشند، جلوگیری به عمل می آورد.
اهم وظایف واحد بشرح ذیل می باشد:  1. بازدید از واحد های تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه های بهداشتی در سطح شهرستان
2. نمونه برداری از واحد های تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه های بهداشتی در سطح شهرستان
3. بررسی نتایج و پیگیری در مورد رفع عیوب در مواردی که نتایج با استاندارد ها و ضوابط مطابقت ندارد
4. بررسی شکایات از واحد های تولیدی در سطح شهرستان
5. معرفی واحد های متخلّف در سطح شهرستان به مراجع قضایی و پیگیری پرونده های مربوطه
6. شناسایی واحدهای تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی فعال و فاقد پروانه های بهداشتی که مشمول اخذ پروانه های بهداشتی می باشند و الزام آنها به اخذ پروانه های مربوطه
7. رسیدگی به درخواستهای متقاضیان و اقدام به تشکیل و تکمیل پرونده های تاسیس- بهره برداری و مسئول فنی و ساخت محصولات تولیدی.
8. شناسایی واحد های مشمول اخذ شناسه نظارت کارگاهی و الزام آنها به اخذ شناسنامه
9. بررسی کارشناسی مدارک ارائه شده
10. بازدید از واحد و مطابقت نقشه و تجهیزات با مکان مورد نظر (جهت صدور پروانه بهره برداری)
11. برگزاری جلسات آموزشی برای صنوف آرایشی و بهداشتی
 12. مشارکت در کمیته «مبارزه با قاچاق کالا»
13. بازدید از واحد های صنفی عرضه کننده محصولات آرایشی بهداشتی در سطح شهرستان و همچنین داروخانه ها
14. انجام بازدید های مشترک با سایر ادارات(اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی شهرستان و اداره حفاظت از محیط زیست) مرتبط با واحدهای تولیدی
15. کنترل و نظارت برساخت محصول نهایی از نظر فرمول ترکیب و بهداشتی بودن محصول و حذف مواد اولیه غیرمجاز مانند مواد افزودنی غیرمجاز و سموم شیمیایی
16. مطالعه در مورد مواد آرایشی و بهداشتی مختلفی غیرمجاز و تقلّبی و جمع آوری آنها از سطح عرضه
17. بازرسی فنّی و بهداشتی مراکز تولید و نگهداری مواد غذایی ، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و اعمال روش های نوین کنترل
18. شناسایی واحد های تولیدی غیر مجاز و اعمال ضوابط و قوانین در مورد آنها
19. نظارت بر اجرای GMPو GHPدر مراکز تولید و نگهداری مواد غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی 
20. جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی در خصوص میزان فعالیت کارخانجات و ارسال گزارشات لازم به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان به صورت ماهیانه 
21. نظارت بر فعالیت مسئولین فنّی واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی
22. تکمیل و بررسی مدارک مورد نیاز جهت صدور، تمدید یا اصلاح شناسه نظارت کارگاهی
23. شرکت در جلسات مشترک با ادارات و سازمانهای مرتبط با مراکز تولید و عرضه مواد غذایی و بهداشتی
24. شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با وظایف محوله
25. شرکت در کلیه کلاسها، همایش ها، سمینارها و کارگاههای برگزار شده از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان
26. هماهنگی زمانی با کارشناسان استان جهت انجام بازدید مشترک واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و کارشناسان استان از کارخانجات تولیدی در سطح شهرستان
27. برگزاری جلسات هماهنگی و رفع مشکل با مدیریت محترم شبکه و معاونت محترم غذا و دارو جهت حل مشکلات مربوط به شرکتهای تولیدی
28. تعیین مهلت زمانی جهت رفع نواقص به شرکتها و ارسال رونوشت آن به معاونت غذا و دارو
29. ارسال به موقع نمونه ها به آزمایشگاه مرجع
30. ارسال نتایج آزمایشگاهی بلافاصله پس از دریافت به شرکتهای مربوطه
31. دریافت گزارش ماهیانه نتایج آزمایشگاهی از مسئولین فنّی شرکتها
32. مقایسه نتایج آزمایشگاهی نمونه برداری شده با نتایج مسئولین فنی و دادن تذکّرات لازم
33. اطلاع رسانی اقلام غیر مجاز به صورت ماهیانه به عرضه گنندگان لوازم آرایشی ،بهداشتی از طریق صنف آرایشی و بهداشتی
34. جمع آوری محصولات تقلّبی و غیر مجاز در بازدیدهای انجام گرفته
35. برگزاری کارگاه «چگونگی عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی وآشنایی با طرح اصالت کالاهای آرایشی و بهداشتی» جهت متصّدیان فروش این محصولات
36. افزایش آگاهی عرضه کنندگان با ارائه تذکرات لازم و توضیحات در بازدیدها و تحویل بروشورهای اطّلاع رسانی به متصدّیان
37. افزایش اطلاعات عمومی جامعه از طریق بیان مضرّات کالاهای آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و نحوه تشخیص کدرهگیری کالاهای مذکور
38. آموزش فنّی و بهداشتی به صورت مستمر در حین بازدید به مسئول فنّی ومدیر کارخانه
39. نظارت براجرای ماده11قانون موادخوردنی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی توسط تولیدکنندگان برروی برچسب محصولات
آخرین بروز رسانی : 28 مرداد 1400