معرفی:

   سید منصور مرتضوی  کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

  بابک ابراهیم نژاد    کارشناس مبارزه با بیماریها

   مژگان ولی پور       کارشناس مبارزه با بیماریها
  
    حسن دلدار           زنجیره سرما  
 
        
44327315  :شماره تماس

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از واحدهای مرکز بهداشت شهرستان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع شهرستان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید، تا بتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت شهرستان بعنوان یک واحد سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.

 

اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 

1 - مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح شهرستان


۲ - برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح شهرستان


۳- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها


۴- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها


۵- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

 

  6 - برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان


  7- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی


  8 - برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC

 

  
آخرین بروز رسانی : 30 مرداد 1400