نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

 

 

 

 

اسماعیل ایراندوست

 

 

 

 

رئیس اداره امور عمومی

مسئول کارگزینی

نظارت و راهنمایی کلیه واحدها

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری

شرکت در جلسات و اتخاذ تدابیر لازم جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات

اجرای خط مشی های تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام کار

 انجام کلیه امورمربوط  به تخلفات اداری و ابلاغ آراء و غیره

حسین برزگر

صدور احکام

صدور احکام طبقه بندی مشاغل بازنشستگی -

آرمین نیکی نژاد

تردد-آذرخش

حضور و غیاب گواهی حقوق   نامه اداری -  پایش خانه های بهداشت

مختار مرادی

کارگزین مسئول

بازنشستگی -  بررسی پرونده های بایگانی پرسنلی

ناهید نصرین کامران

امور مرخصی ها

امور مرخصی ها     نامه ا داری - پایش خانه های بهداشت

عادله علیزاده

مزایا بازنشستگی

مزایا - بازنشستگی -  امور رفاهی و بیمه تکمیلی - نامه های اداری امور بانوان  پایش خانه های بهداشت

آیدا جهانگیری

طبقه بندی مشاغل

طبقه بندی مشاغل -  نامه اداری  - بیمه عمر کارکنان شاغل و بازنشسته- پایش خانه های بهداشت

آخرین بروز رسانی : 12 مهر 1400