کانال واکسن
کاور واکسن

اخبار اختصاصی

کمیته هماهنگی شهرستانی در خصوص هفته بیمه سلامت (3 الی 9 آبان)

کمیته هماهنگی شهرستانی در خصوص هفته بیمه سلامت (3 الی 9 آبان)

1400/08/08
شعار و روزشمار هفته ی بهداشت روان 1400 اعلام شد

شعار و روزشمار هفته ی بهداشت روان 1400 اعلام شد

1400/07/22
ابلاغ الویت های پژوهشی و پایان نامه های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

ابلاغ الویت های پژوهشی و پایان نامه های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

1400/07/20
تزریق واکسن کرونا در مرکز ضیابر

تزریق واکسن کرونا در مرکز ضیابر

1400/04/29
دو پروژه ی شبکه بهداشت صومعه سرا به بهره برداری رسید

دو پروژه ی شبکه بهداشت صومعه سرا به بهره برداری رسید

1400/03/12
آرشیو